Mandaty w Polsce i innych krajach – czy aktualny taryfikator jest zbyt pobłażliwy?

Aktualny taryfikator mandatów, który obowiązuje na terenie Polski, wciąż w oczach wielu kierowców uchodzi za zbyt surowy. Najwyższe możliwe kary za przekroczenie prędkości wynoszą obecnie 500 zł oraz 10 punktów karnych. Jednak u zachodnich sąsiadów stawki te są wielokrotnie wyższe i uzależnione od osiąganych przychodów. Poszczególne widełki mandatów za prędkość zostały przyjęte w Polsce 16 lat temu. Od tamtej pory nigdy ich nie podniesiono.

Aktualny taryfikator mandatów

Aktualny taryfikator za wykroczenia drogowe zakłada, że za wjeżdżanie na pas, znajdujący się między jezdniami grozi kara w wysokości 100 zł. Natomiast mandaty za wykroczenia drogowe dotyczące przewożenia osób, niekorzystających z pasów bezpieczeństwa oraz używania przez kierowcę pojazdu telefonu w sposób, wymagający trzymania słuchawki w ręku wynoszą odpowiednio 100 zł i 200 zł.

Stawki mandatów za przekroczenie prędkości kształtują się w następujący sposób:

·         6–10 km/h do 50 zł,

·         1–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne,

·         21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne,

·         31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych,

·         41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych,

·         51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych.

Ponadto kara za niebezpieczny dla ruchu drogowego sposób hamowania wynosi od 100 do 300 zł, natomiast za jazdę z prędkością, która utrudnia prowadzenie pojazdu pozostałym uczestnikom drogi – od 50 do 200 zł. Również w przypadku, gdy opony letnie lub zimowe znajdują się w bardzo złym stanie, policja ma prawo ukarać kierującego pojazdem mandatem w wysokości nawet 500 zł, a także skonfiskować dowód rejestracyjny.

Otrzymałem mandat i co teraz?

Kierowcy, którzy otrzymali mandaty drogowe, mogą je opłacić w ciągu 14 dni od chwili ich przyjęcia. Przepisy zakładają, że kara powinna zostać uregulowana gotówką, kartą bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy. Jeśli osoba zobowiązana do zapłacenia mandatu nie uczyni tego na czas, właściwy urząd skarbowy ściąga odpowiednią kwotę z nadpłaconych podatków lub wnioskuje o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli wysokość mandatów za wykroczenia drogowe, jest dla kierującego pojazdem kontrowersyjna, może on odmówić jego przyjęcia. Wówczas sprawa zostaje skierowana do sądu, znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia.

Mandaty poza granicami Polski

Liczba kierowców, którzy otrzymują mandaty za przekroczenie prędkości poza granicami Polski, systematycznie rośnie. Obowiązujące w innych państwach Unii Europejskiej kary są jednak znacznie wyższe, dlatego też kierujący muszą pamiętać o zdejmowaniu nogi z gazu. Aktualne mandaty związane z jazdą przekraczającą dopuszczalną prędkość o 20 km/h wynoszą na terenie

·         Austrii od 30 euro,

·         Niemiec do 35 euro,

·         Czech od 40 euro,

·         Wielkiej Brytanii od 130 euro,

·         Francji i Danii od 135 euro,

·         Szwajcarii od 165 euro,

·         Włoch od 170 euro,

·         Norwegii od 420 euro.

Kary za wykroczenia drogowe popełnione poza granicami Polski są niższe tylko na Litwie czy w Macedonii.

Mandat z zagranicy

Popełnienie określonego wykroczenia drogowego poza granicami Polski może się wiązać z wystosowaniem przez odpowiednie organy ścigania danego kraju prośby o udostępnienie najważniejszych danych właściciela samochodu. W taki sposób przyznawane są na przykład mandaty za prędkość.

Krajowy Punkt Kontaktowy przekazuje informacje o kierowcy także w przypadku:

·         przejazdu na czerwonym świetle,

·         niezapiętych pasów bezpieczeństwa,

·         prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

·         przewożenia dziecka bez odpowiedniego fotelika,

·         korzystania z telefonu komórkowego w trakcie jazdy.

Obowiązujący taryfikator mandatów w pozostałych krajach Unii Europejskiej jest surowszy niż w Polsce. Stawki za poszczególne wykroczenia drogowe są wielokrotnie wyższe.

Czy mandaty w Polsce są zbyt niskie?

Od kilku już lat trwa dyskusja dotycząca surowości polskiego taryfikatora wykroczeń drogowych. Wysokość mandatów drogowych jest w oczach kierowców wciąż zbyt dotkliwa. Należy tutaj wspomnieć, że ustanowiony 16 lat temu najwyższy mandat w Polsce za przekroczenie prędkości, wynoszący 500 zł nie wzrósł przez ten czas nawet o złotówkę. Wówczas kwota ta stanowiła ¼ minimalnej pensji obywateli. Obecnie wynosi ona już 1/10. Nic więc dziwnego, że politycy co pewien czas wznawiają dyskusję na temat zaostrzenia kar za wykroczenia drogowe. Jednak za każdym razem spotyka się to ze stanowczym sprzeciwem kierowców.

Mandat w Niemczech

Obowiązująca w Niemczech wysokość mandatów należy do jednych z najbardziej dotkliwych dla kieszeni kierowców w Europie. Regularnie dochodzi też do zaostrzania prawa w tej kwestii. Policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy znacznie częściej niż w Polsce. Już przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 21 km/h grozi mandatem w wysokości 80 euro oraz miesięcznym zakazem kierowania samochodem. Poza miastem granica ta znajduje się na poziomie 26 km/h, a więc niewiele większym. Mandaty za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym w Niemczech wynoszą:

·         31 - 40 km/h - 160 euro.

·         41 - 50 km/h - 200 euro.

·         51 - 60 km/h - 280 euro.

Kierowcy, którzy przekraczają granicę Polski i Niemiec powinni zapoznać się z tymi widełkami, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Mandat z Austrii

Najbardziej dotkliwe kary za wykroczenia drogowe w Austrii związane są z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Mandat może w tym przypadku wynieść nawet 300 euro. Aktualny taryfikator mandatów w tym kraju wskazuje także:

·         20 euro kary za nieprawidłowe parkowanie,

·         70 euro kary za przejazd na czerwonym świetle,

·         35 euro kary za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Korzystanie z telefonu komórkowego również wiąże się z wysoką karą wynoszącą aż 50 euro.

Mandaty w Czechach

U południowych sąsiadów Polski obowiązuje nieco łagodniejszy taryfikator mandatów. Czechy systematycznie jednak zwiększają kary za poszczególne wykroczenia drogowe. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 20 km/h może kosztować kierowców około 60 euro, natomiast o 50 km/h już około 200 euro.

Mandat z Francji

Wysokość mandatów za wykroczenia drogowe na terenie Francji należy do największych w Europie. Przekroczenie dozwolonej prędkości o:

·         20 km/h na terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h skutkuje karą w wysokości 135 euro oraz jednym punktem karnym,

·         20 – 50 km/h na terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h skutkuje karą w wysokości 1500 euro oraz czterema punktami karnymi.

Co ciekawe, dopuszczalny limit zawartości alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Mandaty przyznawane są w przypadku przekroczenia tej granicy.