Ciśnienie w oponach motocyklowych – jakie jest prawidłowe?

Opony motocyklowe, podobnie jak samochodowe, powinny być utrzymane w dobrym stanie technicznym, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz odpowiednio dobrane. Są to czynniki, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy. Kluczowe jest utrzymanie właściwego ciśnienia w oponach. Skąd wiadomo, jakie jest prawidłowe? Ile atmosfer w oponach motocyklowych powinno się utrzymywać?

Ciśnienie w oponach motocyklowych – tabela wskaże optimum

Poza doświadczeniem i umiejętnościami kierowcy, to właśnie opony odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej jazdy motocyklem. To one odpowiadają za przyczepność do powierzchni. Aby zapewnić optymalne warunki jezdne, zwłaszcza w czasie deszczu, ważne jest utrzymanie właściwego ciśnienia w oponach. Wartość ta rekomendowana jest przez producenta motocykla. W przypadku jednośladów inne ciśnienie trzeba utrzymać w oponie przedniej a inne w tylnej. Informacje o optymalnym ciśnieniu pokaże nam tabela ciśnień w oponach motocyklowych, której należy szukać w instrukcji obsługi pojazdu.

Zaleca się regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach motocyklu, najlepiej „na zimno”, czyli zanim jeszcze wyruszymy w podróż. Jeżeli jednoślad był na chodzie, należy poczekać około 3 godziny od wyłączenia silnika. Jest to ważne, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie w kołach motocykla, a podawane przez producentów wartości dotyczącą zimnych kół.

Odpowiednie ciśnienie to także oszczędność pieniędzy. Optymalny poziom spalania paliwa osiąga się, przy rekomendowanych przez producenta wartościach. Dodatkowo opony użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem znacznie szybciej się zużywają. Za niskie ciśnienie opon w motocyklu wpływa na intensywne ścieranie się bieżnika, co wiąże się z częstą wymianą ogumienia.

Ciśnienie w oponach motocyklowych – przelicznik jednostek

Ciśnienie powietrza w oponach motocyklowych może być przez producenta podane w różnych jednostkach – inaczej będzie wyglądać to, jeśli chodzi na przykład o opony Dębica, a inaczej opony Michelin. Warto więc wiedzieć, jak należy jednostki przeliczać, zwłaszcza że dostępne na stacjach benzynowych sprężarki do powietrza, zazwyczaj wskazują na ilość atmosfer w oponie. Jeżeli parametry podane w instrukcji są w barach, a kompresor pokazuje na atmosfery, można mieć problem w przypadku nieumiejętności przeliczania jednostek.

Najczęściej spotkać można się z:

·         atmosferą techniczną – 1 at – 1,02 bara,

·         PSI (funty na cal kwadratowy) – 1 PSI – 0,067 bara (1 bar to 14,5 PSI),

·         kilopascalach – 1 bar – 100 kPA.

Znajomość tych podstawowych pozwoli nam wtłoczyć odpowiednią ilość gazu oraz utrzymać optymalne ciśnienie w oponach motocyklu.

Prawidłowe ciśnienie w oponach

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć ile atmosfer w oponach motocyklowych być powinno. Jak zostało już wspomniane, tych informacji należy szukać w instrukcji obsługi pojazdu. Dla każdego jednośladu wartość ta może być inna. Ważne jest jednak, aby utrzymać prawidłowe ciśnienie w oponach motocyklowych. Nie było ani niższe, ani wyższe niż to rekomendowane przez producenta. Odpowiedni poziom zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy, zmniejsza zużywanie się ogumienia oraz optymalizuje zużycie paliwa. Statystyki policyjne podają, że 2018 roku zły stan techniczny pojazdów odpowiadał aż za 24% wszystkich wypadków. Dlatego do kontroli stanu pojazdów warto podejść rozważnie i odpowiedzialnie. Nie warto ryzykować swoim życiem.

Skutki za wysokiego ciśnienia

Zbyt wysokie ciśnienie w kołach motocykla zmniejsza powierzchnię styku opony z nawierzchnią, a co za tym idzie, pogarsza się przyczepność do podłoża. Znacząco to wpływa na bezpieczeństwo. Kiedy w oponach jest zbyt dużo powietrza, obniża się także komfort jazdy. Dużo bardziej odczuwa się wstrząsy. Zmniejsza się amortyzacja. Wiąże się to także ze zwiększoną eksploatacją motocykla, ponieważ zawieszenie jest bardziej obciążane.

Skutki za niskiego ciśnienia

Zbyt niski poziom powietrza przyczynia się do nadmiernego nagrzewania się gumy. Staje się wówczas mniej odporna na uszkodzenia, a jej konstrukcja może się odkształcać, ponieważ duży ciężar wpływa na nią bezpośrednio. W żaden sposób nie jest niwelowany. Wiąże się to z szybkim zużywaniem nie tylko opony, ale również koła. Wpływa także na stabilność pojazdu oraz precyzję prowadzenia.

Warto dodać, że niskie ciśnienie w oponach motocyklowych z powodzeniem wykorzystuje się na torach sportowych. Tam nagrzewanie opony jest wskazane, ponieważ pozwala uzyskać lepszą przyczepność do podłoża.